Ondernemen

Bedrijventerreinen zijn voor een stad/gemeente/regio van groot economisch belang. WVI is vertrouwd met de economische noden van het bedrijfsleven en wil door het aanbieden van betaalbare sites, een antwoord geven op de vele verzuchtingen. Grond is schaars en bovendien is een bedrijventerrein een punt met strategisch belang. Daarom waakt WVI ook over het beheer van de terreinen en probeert zo speculatie en ongewenste functiewijzigingen te voorkomen.

Ons doel?

  1. Bedrijventerreinen met een kwaliteitskeurmerk aanbieden, een behoorlijk gespreid en gediversifieerd aanbod, die bovendien goed gelegen en betaalbaar zijn.
  2. De juiste bedrijven op de juiste plaats.
  3. Ook na de verkoop blijven instaan voor het goed beheer van het bedrijventerrein
  4. Aandacht voor ondernemingen met specifieke behoeften, door bijvoorbeeld te zorgen voor een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven die weinig ruimte vragen of bedrijven met nood aan logistieke infrastructuur
  5. Opfrissen of vernieuwen van verouderde of verlaten sites.

WVI is uw partner. Wat kunnen we voor u doen?

  • WVI ontwikkelt ruimte voor bedrijven
  • WVI heeft aandacht voor specifieke doelgroepen
  • WVI vormt bestaande sites om of laat ze heropleven
  • WVI beheert haar bedrijventerreinen
  • WVI zet in op duurzaamheid
18.08.17

INFOMOMENT | Bedrijventerreinen Moerkerkebrug - Moerkerke (Damme)

De verkoopprocedure voor het bedrijventerrein Moerkerkebrug in Moerkerke (Damme) wordt binnenkort

05.07.17

Bedrijfsverzamelgebouw als sluitstuk van bedrijventerrein Stegen Akker in Lichtervelde

In Lichtervelde is projectontwikkelaar De Zilverberg bvba gestart met de realisatie van een bedri

29.06.17

Waterbekken Suikerfabriek tijdelijk opengesteld voor waterafname lokale landbouwers

Op vraag van de Provincie West-Vlaanderen stelt WVI het centrale waterbekken op de Suikerfabriek-

23.06.17

Infrastructuurwerken bedrijventerrein Moerkerkebrug van start

WVI realiseert in samenwerking met de Stad Damme het lokaal bedrijventerrein Moerkerkebrug in Moe