Westhoek

Westhoekoverleg

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol in de achttien gemeenteraden. Een samenwerkingsprotocol van Westhoekoverleg duurt zes jaar. Het huidige protocol startte in 2014 en loopt t.e.m. 2019. Het eerste samenwerkingsprotocol dateert van 1994.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:

  1. De intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen.
  2. De Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen.
  3. De belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden.
  4. Het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

Meer info op: http://www.westhoekoverleg.be

Wie?

Dieter Hoet, coördinator burgemeestersoverleg Westhoek
d.hoet@wvi.be

Projectbureau

Het projectbureau in de Westhoek werd opgestart half 2014, Het verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere verdieping van intergemeentelijke samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van doorgedreven overleg tussen meerdere gemeenten. Veurne en de Westkustgemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) zijn een dergelijke case waarbij gezocht wordt naar zinvolle operationele samenwerking. Ook een verder structureel overleg op streekniveau tussen centrale kerkbesturen en gemeenten over de toekomst van de parochiekerken behoort tot de mogelijkheden. We bestuderen eveneens samen met de afvalintercommunales de problematiek van afvalophaling in landelijke gebieden.

Wie?

Niek De Roo, coördinator projectbureaus, regiowerking Westhoek
n.deroo@wvi.be | T +32 (0)51 51 93 40

12.06.17

Ruim 70 deelnemers voor infosessie 'toekomst van kerkgebouwen'

Op woensdag 7 juni 2017 organiseerde WVI een infosessie rond de toekomst van kerkgebouwen in de S

15.12.16

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert derde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 december 2016 opnieuw een aanvraag indienen voor een be