Bekendmaking en inzagerecht onteigeningsplan Rodenbach Zuid Oostkamp

 

Het directiecomité van WVI brengt ter kennis aan de bevolking dat, in toepassing van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, het onteigeningsplan Rodenbach Zuid, dat werd opgemaakt met het oog op de verwezenlijking van het “RUP Albrecht Rodenbachstraat Oostkamp” (bedrijventerrein) door de Raad van Bestuur voorlopig aangenomen werd in zitting van 20-06-2018.

Dit plan ligt voor eenieder ter inzage van 1 september 2018 tot 1 oktober 2018 op het gemeentehuis van Oostkamp – loket 4 – Wonen & Omgeving. De openingsuren zijn elke weekdag van 8u30 tot 12u30 en tussen 13u30 en 17u00 - op dinsdagen tot 19u.

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk laten geworden uiterlijk tegen maandag 1 oktober 2018 om 17 uur aan de gemeente Oostkamp,  OostCampus, Siemenslaan 1,8020 Oostkamp of aan het directiecomité van WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek (Brugge).                         

Documenten: onteigeningsplan, projectnota, bijlage infrastructuur, uittreksel raad van bestuur