Bedrijfsverzamelgebouw als sluitstuk van bedrijventerrein Stegen Akker in Lichtervelde

Bedrijfsverzamelgebouw als sluitstuk van bedrijventerrein Stegen Akker in Lichtervelde
05.07.17

In Lichtervelde is projectontwikkelaar De Zilverberg bvba gestart met de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Stegen Akker. Het bedrijfsverzamelgebouw vormt het sluitstuk van de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Het startsein voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein werd gegeven in 2011, toen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stegen Akker werd goedgekeurd. Via dit RUP werd het mogelijk om het centraal gelegen gebied ten zuiden van de Statiestraat te ontwikkelen. Direct na de goedkeuring van het RUP werd er gestart met de aanleg van de Tweelindenstraat, die de toegangsweg vormt tot het gebied. Het nieuwe bedrijventerrein, dat een totale oppervlakte van circa 1,4 hectare heeft, bevindt zich ten noorden van de Tweelindenstraat. De gronden ten zuiden van de Tweelindenstraat worden door diverse partijen ontwikkeld als woonzone. Ook WVI zal hier 27 kavels op de markt brengen.

Eind 2012 werden de werken beëindigd en kon de verkoop van het bedrijventerrein worden aangevat. Uitgangspunt bij de verkoop van de percelen was de compatibiliteit van de bedrijven met de omgeving. Omdat de omgeving vooral uit woongebied bestaat, werd er ingezet op kleinschalige bedrijven die geen bijkomend verkeer aantrekken en geen nachtelijke activiteiten uitoefenen. Voor de bedrijfsgebouwen werd een hoogwaardige architectuur verplicht gesteld. Op deze manier hebben de volgende bedrijven zich reeds op het terrein gevestigd: Amcal bvba (pompoplossingen), Electromatic bvba (algemene elektriciteit en automatisering) en E.S.D. bvba (elektriciteitswerken).

Om ook andere kleine ruimtevragers de kans te bieden zich op het bedrijventerrein te vestigen, werd in overleg met de gemeente ingezet op de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op het resterende perceel. Een bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit afzonderlijke units, waarvan bedrijven er één of meerdere kunnen aankopen. Er werd een oproep gelanceerd naar projectontwikkelaars om zich kandidaat te stellen. Uit de diverse kandidaturen werd uiteindelijk gekozen voor het voorstel van De Zilverberg bvba. Het ontwerp is kwalitatief, gaat efficiënt om met de beschikbare ruimte en zorgt voor een hoogwaardige afwerking van het bedrijventerrein ten opzichte van het aanpalende ontmoetingscentrum De Schouw.

Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit 9 units, variërend van 282 tot 351 m², waarvan er ondertussen al enkele verkocht zijn. De oplevering en ingebruikname van het bedrijfsverzamelgebouw is voorzien in oktober 2017. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een unit, kunnen terecht bij De Zilverberg bvba via www.businesspark2linden.be.