Bouw bedrijfsverzamelgebouw in Langemark-Poelkapelle binnenkort van start

Bouw bedrijfsverzamelgebouw in Langemark-Poelkapelle binnenkort van start
27.09.17

In West-Vlaanderen is er een grote vraag naar vestigingsruimte van bedrijven, maar de ruimte voor bedrijvigheid is beperkt. Vooral voor bedrijven die een kleinere oppervlakte nodig hebben (< 1.000 m²), is er een gering aanbod. WVI probeert een antwoord te bieden op deze problematiek door in West-Vlaanderen bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren.

Een bedrijfsverzamelgebouw is een multifunctioneel, flexibel bedrijfsgebouw dat verschillende kleine bedrijven in eenzelfde gebouw huisvest. Zo’n gebouw bestaat uit verschillende modules waarbij een bedrijf één of meerdere modules kan aankopen. De bedrijven worden dus effectief eigenaar van een deel van het gebouw. Elk bedrijf werkt volledig autonoom, met eigen toegang en administratie. Een bedrijfsverzamelgebouw onderscheidt zich van een bedrijvencentrum doordat er niet louter aan verhuur gedaan wordt en omdat er geen gemeenschappelijke diensten aangeboden worden (vb. gemeenschappelijk secretariaat).

Het concept van een bedrijfsverzamelgebouw zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt, zodat er interessante en betaalbare vestigingslocaties kunnen aangeboden worden aan kleine bedrijven.

Voor WVI is het belangrijk dat dit concept in de regio West-Vlaanderen gerealiseerd wordt, maar het wordt niet als de kerntaak van een intercommunale beschouwd om zelf een bedrijfsverzamelgebouw te bouwen. WVI wil wel actief betrokken zijn bij de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen in de regio om zo te waken over de kwaliteit en uitvoering van het bedrijfsverzamelgebouw alsook hiervoor gronden ter beschikking te stellen.

Zo zal WVI samen met de private partner Bohez een bedrijfsverzamelgebouw realiseren op een perceel langs de Houthulstseweg in Langemark-Poelkapelle. Als uitgangspunt wordt een samenwerkingsformule in de vorm van een recht van opstal vooropgesteld.

Alle info omtrent het bedrijfsverzamelgebouw zoals aantal en grootte van de modules, timing, … kan worden opgevraagd bij: 
Nathalie Stekelorum voor BOHEZ N.V.
T   Vlamertinge : 057 20 07 98
T  +32 (0)57 35 10 02 (direct)