Klimaat en energie

Ook al zijn de klimaatuitdagingen waar we vandaag voor staan grensoverschrijdend of zelfs mondiaal van aard, lokale besturen spelen een cruciale rol in het geheel. Wie kan er immers beter voor zorgen dat klimaat en energie voor de bevolking geen ver-van-mijn-bed-gebeuren is? Wanneer de gemeente het goede voorbeeld toont en haar inwoners aanmoedigt om zorgzaam om te springen met energie bijvoorbeeld, wordt veel mogelijk. WVI helpt u om een slim energie- en klimaatbeleid op te zetten en ook te voeren. Samen staan we sterker en zorgen we ervoor dat deze thema’s voldoende aan bod komen in het beleid van uw gemeente.

WVI is uw partner. Wat kunnen we voor u doen?

  • WVI beschikt over technische knowhow en expertise om een goed energiebeleid te voeren
  • WVI verzorgt de Vlaamse leningen voor energiebesparende maatregelen 
  • WVI ondersteunt gemeenten bij het voeren van een klimaatbeleid.
  • WVI realiseert of ondersteunt uw lokale klimaat- en energieprojecten
17.10.17

Zonne-gemeente Lo-Reninge stelt thermografische luchtfoto voor

Meer dan 250 inwoners waren gisteren aanwezig tijdens de officiële voorstelling van de thermograf

10.10.17

Wijzigingen in het toekennen van een Vlaamse Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrend

12.07.17

Energieactieplannen finaal goedgekeurd door Europa

Begin juli werd de 5 duurzame energieactieplannen voor 29 West-Vlaamse gemeenten officieel goedge

27.06.17

West-Vlaamse gemeenten stellen klimaatambities opnieuw scherp

Al enkele jaren zetten West-Vlaamse gemeenten stappen richting klimaatneutraliteit.

14.06.17

9 Burgemeesters ‘Van Zee tot IJzer’ bundelen krachten onder ‘Actie(f) voor het klimaat’

Diksmuide - De 9 burgemeesters van de groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ hebben vandaag het star

08.06.17

EVENT | Klimaatevent voor West-Vlaamse gemeenten - 26 juni 2017

Al enkele jaren zetten West-Vlaamse gemeenten stappen richting klimaatneutraliteit.